Zandcement

Zandcement vloeren

Deze vloer is meestal de eerste keuze voor nieuwbouw en verbouw. Er zijn verschillende mogelijkheden waardoor de vloer tot stand kan komen bijvoorbeeld met:

• Zandvulmachines
• Zandsilo’s
• Het zand los gestort

Dit hangt af van de oppervlaktes en de diktes van de vloeren. Er zijn ook verschillende sterktes mogelijk, te
weten D15, D20 of D30. Dit gaat allemaal in goed overleg
met de opdrachtgever.